رمضان ماه مهمانی خدا
قرآن کتاب آسمانی
ذکر ایام هفته
شنبـه » یا رب العالمین
يـك شنبـه » يا ذالجلال و اکرام
دوشنبـه » یا قاضی الحاجات
سه شنبـه » یا ارحم الراحمین
چهارشنبه » یا حی یا قیوم
پنج شنبـه » لا اله الا الله ملک الحق المبین
جمعـه » صلوات بر محمد و ال محمد

اوقات شرعی

روزشمارغدیر

روزشمار غدیر

روخوانی و روانخوانی

درس ششم : تشدید

User Rating
( 0 Votes ) 

وقـتـى دو حـرف مانند هم ، پشت سر هم قرار بگیرند و اولى ساكن و دومى صدادار باشد، اولى را نـمـى نویسند و به جاى آن روى حرف بعدى این علامت (ـّ) را كه تشدید نام دارد، مى گذارند تا بفهمانند كه این حرف باید با شدت و محكم ادا شود.

براى آشنایى بیشتر با این علامت ، تعدادى از كلمه هاى تشدیددار قرآن را به صورت جدا جدا كنید :

صَلْلِ صَلِّ

ربْبُ ربُّ

كَذْذَبَ كَذَّبَ

قَدْدَرْنا قَدَّرْنا

جَ‍هَنْ‍نَ‍مَ جَهَنَّمَ

ادامه مطلب...

درس پنجم : سکون

User Rating
( 0 Votes ) 

در فارسى به حرف هایى بر مى خوریم كه هیچ یك از صداهایى را كه تاكنون خواندیم (ـَ ـِ ـُ ـ ـ او ) ندارند، مانند حرف نون در كلمه (مِنْ).

در فـارسـى اینگونه حرف ها علامتى ندارند ولى در قرآن با این علامت (ـْ) مشخص مى شوند كه اسم آن (سكون ) است .

حـرفـى كـه داراى علامت سكون باشد به كمك حرف صدادار قبلش در یك بخش خوانده مى شود. مانند:اَنْ ـ خُذْ ـ مِنْ ـ كُنْ ـ لَمْ ـ ذُقْ ـ قُلْ ـ قُمْ

نـكـتـه : هـرگـاه بـعـد از صـداى (ـَ) ، (واو) یا (یاء) بیاید كه داراى سكون باشد (واو) و (یاء) باید به نرمى خوانده شوند. مانند: كیف ـ غیر ـ یوم ـ سوف

ادامه مطلب...

درس چهارم: صداهای کشیده

User Rating
( 0 Votes ) 

صدای کشیده فتحه

هـر گاه بعد از صداى كوتاه (فتحه ، كسره و ضمّه ) حرفى همجنس آنها قرار گیرد، آن حروف باعث كشیده شدن صداى حركات مى شوند كه به شرح هر كدام مى پردازیم :

اگر بعد از حرف مفتوح ، الفى قرار گیرد (َا) این الف باعث كشیده شدن صداى فتحه مى شود و به این الف ، (الف مدّى ) مى گویند، مانند :نَبَاتِ ـ ثَانِىَ ـ تَكَادُ ـ عَذَابُ

نكته : در كتابت اولیه ، الف مدّى بعضى از كلمات را به جهاتى نمى نوشتند، بعدها كه قرآن را بـراى صحّت تلاوت علامت گذارى كردند، در چنین مواردى با اضافه كردن یك الف كوچك ، در كنار حرف مفتوح (ـَـ) لزوم تلفظ صداى فتحه كشیده را روشن ساختند مانند:رُبَـعَ ـ ثُلَـثَ ـ یُجَـدِلُ - مَسَـجِدَ ـ حُرُمَـتِ

ادامه مطلب...

درس سوم : صداهای کوتاه

User Rating
( 0 Votes ) 

فتحه ، كسره ، ضمّه
فـتحه : یكى از صداهایى كه با آن آشنا هستیم صداى فتحه ( َ) مى باشد. مانند : (اَسب ، سَبَد، برادَر)
براى اینكه بتوانیم كلمه هاى قرآن را صحیح بخوانیم ابتدا لازم است روى حروف تمرین كنیم :


اَ، بَ، تَ، ثَ، جَ، حَ، خَ، دَ، ذَ، رَ، زَ، سَ، شَ، صَ، ضَ، طَ، ظَ، عَ، غَ، فَ، قَ، كَ، لَ، مَ، نَ، وَ، هَ، ىَ


كـسـره : صـداى دیـگرى كه با آن آشنا هستیم صداى كسره ( ِ) مى باشد. مانند : (اِمروز، كِتاب ، نادِر).
حروف را با صداى كسره تلفظ مى كنیم :

ادامه مطلب...

درس دوم : حروف مقطعه

User Rating
( 0 Votes ) 

قـرآن داراى 114 سـوره مـى بـاشـد كـه 29 سوره آن با كلمه هایى آغاز مى شود كه برخلاف شـكل ظاهرى آنها مى بایست قطعه قطعه و جدا جدا و هر حرفى با اسم خودش خوانده شود و به هـمـیـن جـهـت بـه آنـها حروف مقطعه مى گویند. مانند: (الم ) كه خوانده مى شود (الف ، لام ، میم ) اكنون با حروف مقطعه در قرآن كریم بدون ذكر موارد تكرارى آنها آشنا مى شوید

ادامه مطلب...