رمضان ماه مهمانی خدا
قرآن کتاب آسمانی
ذکر ایام هفته
شنبـه » یا رب العالمین
يـك شنبـه » يا ذالجلال و اکرام
دوشنبـه » یا قاضی الحاجات
سه شنبـه » یا ارحم الراحمین
چهارشنبه » یا حی یا قیوم
پنج شنبـه » لا اله الا الله ملک الحق المبین
جمعـه » صلوات بر محمد و ال محمد

اوقات شرعی

روزشمارغدیر

روزشمار غدیر

تجوید پیشرفته

تجوید چیست؟

User Rating
( 0 Votes ) 

تجوید در لغت ، مترادف کلمه تحسین است ، به معنای نیکو گردانیدن و در اصطلاح علم قرائت قرآن یعنی : اداء حرف از مخرجش ، همراه با اعطاء حق و مستحق حرف.

تجوید سه قسمت کلی دارد:

قسمت اول مبحث مخارج حروف است. در این مبحث ، قرآن آموز با نحوه اداء هریک از حروف بیست و هشت گانه عربی و عواملی که در تولید یک حرف در دستگاه تکلم دخالت دارند ، آشنا می شود.

قسمت دوم ، اعطاء حق حرف است. یعنی: کلیه خصوصیات و ویژگی هایی که یک حرف مختص خود دارد. مانند جهر یا همس ، شدت یا رخوت ، استعلا یا استفال و....

قسمت سوم مستحق حرف است : این قسمت اختصاص دارد به شرح کلیه احکامی که براثر برخورد یک حرف با حروف بیست و هشت گانه عربی به وجود می آید ، مانند احکام تنوین و نون ساکنه ، احکام لام لفظ جلاله ، احکام میم ساکنه ، احکام حرف راء  و....

به این ترتیب ، تجوید عبارت است از مجموعه قوانین و دستورالعمل هائی که به صحت قرائت متن قرآن مربوط می شود و لازم الاجرا می باشد.

برای اطلاع از مشروح موارد یاد شده بالا به  کتاب * حلیة القرآن * نوشته استاد سید محسن موسوی بلده مراجعه نمائید.